• Zwroty

CZAS NA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14 dni

ADRES DO ZWROTU

Anna Tomczykowska
Nizinna 29/4
04-386 Warszawa
 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, Kupujący (konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy  zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, na przykład pisząc na adres e-mail: sklep@planetasmyka.pl

Kupujący może  skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Anna Tomczykowska, ul. Nizinna 29/4,  04-386 Warszawa.

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwa kupionego przedmiotu], numer oferty Allegro [numer aukcji].

Data zawarcia umowy [data], data odbioru przesyłki [data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej] 

 ADRES NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ ZWRACANĄ PRZESYŁKĘ:

Anna Tomczykowska

ul. Nizinma 29/4

04-386 Warszawa

KOSZT ZWROTU PRZESYŁKI:

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z odesłaniem przesyłki.

ZWROT PŁATNOŚCI:

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie, i poinformuję nas o tym, na przykład w drodze mailowej.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W celu zgłoszenia zwrotu, i do zadawania wszelkich pytań prosimy o kontakt, na adres e-mail: sklep@planetasmyka.pl, lub zadzwoń do nas:  666-386-616